Zandwinnen

Het winnen van zand gebeurde lange tijd handmatig met behulp van lange stokken met daaraan een smeedstalen beugel met juten zak, het zogenaamde beugelen. Later werd dit handbeugelen gecombineerd met een hijslier en na de 2e wereldoorlog verschenen de eerste knijpers. Het beugelen was zeer zwaar werk. Men was uren bezig het schip vol te baggeren met de beugel. Bovendien vergde het een behoorlijke techniek. Vooral het in één vloeiende beweging legen van de beugelzak boven de laadruimte was een kunst.