Home

Nederland is een binnenvaartland. Al eeuwen worden schepen gebruikt voor het transport van goederen. Ten tijde van de industriële revolutie nam de binnenvaart een grote vlucht. Vanaf ca. 1880 werden binnenschepen van staal gebouwd, veelal zeilschepen van verschillende typen zoals aken, tjalken en klippers. Deze schepen werden in de loop van de tijd gemotoriseerd en ontdaan van het zeiltuig. Dit type schepen is tot in de jaren zestig van de 20e eeuw actief geweest in de binnenvaart.
Veel van deze schepen zijn behouden gebleven. Sommige zijn verbouwd tot woonschip, andere zijn weer onder zeil gebracht, waaronder een aantal charterschepen, die met passagiers varen op o.a. het IJsselmeer en de Wadden. Een enkel schip is behouden of gerestaureerd als oorspronkelijk vrachtschip. Een voorbeeld daarvan is de in 1910 gebouwde ijsselaak “Door Gunst Verkregen”.